Download E-books Gustavs Grabb PDF

By Leif GW Persson

The autobiography of Swedish crime novelist and criminologist Leif GW Persson

Show description

Read Online or Download Gustavs Grabb PDF

Best Autobiography books

Cheaper by the Dozen (Perennial Classics)

What do you get in the event you positioned twelve vigorous youngsters including a father -- a well-known potency professional -- who believes households can run like factories, and a mom who's his accomplice in every little thing other than self-discipline? You get a hilarious story of becoming up that has made generations of children and adults alike snicker besides the Gilbreths in more cost-effective by means of the Dozen.

Belles on Their Toes

Existence is especially diverse now within the rambling Gilbreth condo. whilst the youngest was once and the oldest eighteen, Dad died and mom bravely took over his company. Now, to maintain the family members jointly, every person has to pitch in and pinch pennies. The creative extended family rises to each main issue with a wonderful feel of enjoyable -- no matter if it truly is scuffling with bird pox, giving the boot to an unwelcome boyfriend, or perhaps assembly the President.

Foley is Good: And the Real World is Faker Than Wrestling

In Foley is sweet, Mick Foley -- former Commissioner of the area Wrestling Federation, aka Cactus Jack, Dude Love, and Mankind -- selections up correct the place his wreck no 1 big apple instances bestseller Have a pleasant Day! left off, giving readers an within examine the behind-the-scenes motion within the Federation. With overall honesty and riotous humor, Mick Foley shines a focus into a number of the hidden corners of the realm Wrestling Federation.

My Life in and out of the Rough: The Truth Behind All That Bull**** You Think You Know About Me

Ever on the grounds that his incredible victory within the 1991 PGA Championship, John Daly has enthralled enthusiasts together with his huge drives, greater character, and his "grip it and rip it" method of golfing . . . and to lifestyles. often noticeable with a cigarette dangling from his lip, lengthy John is the unchained, unpredictable, unapologetic undesirable boy golfing.

Additional info for Gustavs Grabb

Show sample text content

Hans eget namn stod nämligen med på listan över de kunder som nämns i denna pm. Palme är inte sen att gripa det tillfället i flykten. Nu följer en vältalig utläggning om hur det skulle ha sett ut om han själv i slutskedet av en valrörelse hade gått ut i debatten och påstått att hans motståndare hade kontakter med prostituerade. Det skulle ju ha varit förödande för Fälldin och naturligtvis otänkbart för Palme av ren omtanke om hans motståndare. Sådana metoder hör inte hemma i en valrörelse. Därefter avrundar han sin beskrivning på sitt vanliga vis: ”Snus är snus, och strunt är strunt, om än i polisiära promemorior”, speedy den här gången är det ingen som applåderar och den här gången har Olof Palme gått för långt. Carl Persson har avgått som rikspolischef, han är numera landshövding i Halland, och så fortress han lusläst protokollet från debatten i riksdagen och sett vad Palme har sagt så anmäler han sig själv until eventually justitiekanslern, Ingvar Gullnäs. Den granskningen är Gullnäs klar med redan until eventually sommaren. Frånsett ett marginellt påpekande av formell karaktär är hans slutsatser klara och otvetydiga. Carl Persson har handlat helt rätt. Palme är inte längre intresserad av att prata om Geijeraffären. Han tycker fortfarande som han tyckt hela tiden och Gullnäs är naturligtvis fri att tycka som han vill. males nu är det hög tid att glömma, stryka över om guy så önskar, i vart fall gå vidare. Det är också dags för min tredje utvikning i den här historien. På vilka grunder pekade guy ut Thorbjörn Fälldin som kund hos bordellmamman Doris Hopp? För en gångs cranium är det mycket enkelt att svara på den frågan. Det fanns ingen som helt saklig grund för att göra det. Vad som fanns var en fantasifull polis som kokat ihop en egen soppa trots att han until och med saknade en spik. När polisen i Stockholm ingriper mot bordellmamman Doris Hopp i maj 1975 häktas hon och fram until rättegången sitter hon i en cellphone på Kronoberg. På väggen i cellen har hon klistrat upp klipp ur olika tidningar som föreställer diversified kända personer. Politiker, artister, kändisar i största allmänhet, sådana som är i tidningen hela tiden. Efter ett förhör frågar hennes förhörsledare varför hon har bilder av dem på väggen. – Det är mina älsklingar, säger Doris och mer än så blir aldrig sagt. Förhörsledaren däremot antecknar de personer han ur minnet tycker sig ha sett på bilderna och berättar även för sina chefer om saken. Om det skrivs några papper är däremot oklart. Jag har i vart fall inte lyckats hitta några. Jag borde ha gjort det om det nu hade funnits några. Jag är bra på sådant. Den enda politiker som Doris Hopp över huvud taget har något att säga om är Lennart Geijer. Mellan televisionå förhör frågar hennes förhörsledare om hon haft Lennart Geijer som kund. – Du kan väl fråga honom om han fortfarande har hål på kal songerna, svarar Hopp. Mer än så blir heller aldrig sagt. Den frågan kommer aldrig att ställas until eventually Geijer. Han finns inte med bland de kunder som blivit hörda av polisen. Några skriftliga anteckningar om Hopps antydan tycks inte finnas.

Rated 4.51 of 5 – based on 3 votes